Excel : Copy nội dung của một Sheet sang nhiều Sheet cùng một lúc

Bạn có thể copy một dãy dữ liệu và dán nó tới nhiều Sheet cùng một lúc

bằng tính năng Fill >Across Worksheets trong Excel . Cách thức làm như sau :

Chọn vùng dữ liệu bạn muốn copy .

Giữ phím Ctrl rồi bấm vào tên từng Sheet bên dưới bạn muốn nội dung đó copy sang

 

\"\"

 

Bấm chọn Home > Fill > Across Worksheets

 

\"\"

 

Trong cửa sổ Fill Across Worksheets bạn chọ All ,rồi bấm OK

 

 \"\"