Excel : chuyển những số dương thành số âm

Trong Excel giả sử bạn có bảng dữ liệu chứa nhiều số dương và muốn chuyển tất cả những số đó thành số âm , cách thức như sau

 Đưa giá trị -1 vào một ô trống , bấm Ctrl_C , hoặc copy , tại chính ô có chứa giá trị -1 .

Đánh dấu những khu vực có chứa dữ liệu dương bạn muốn chuyển thành giá trị âm , bấm chuột phải vào đó , chọn Paste Special ….

 

\"\"

 

Đánh dấu tích vào mục AllMultiply , bấm OK

 

\"\"

 

Khi ấy bạn sẽ được kết quả như ý

 

\"\"