Excel : Lặp lại số liên tiếp

Bạn muốn lấp đầy một cột với những số 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 một cách nhanh chóng trong Excel cách làm như sau .
Bạn muốn lấp đầy một cột với những số 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 một cách nhanh chóng trong Excel cách làm như sau .
Vào số 1 trong một ô đầu tiên , ví dụ ô A1 .

Ở ô A2 bạn gõ công thức =MOD(A1,4)+1

Sau đó bạn dùng tính năng Fill-Hand kéo xuống phía dưới để được như hình dưới