Đánh dấu những ô có chứa Drop_List của tính năng Data Validation

Ở chế độ ngầm định những mũi tên của danh sách Drop_List trong tính năng Data Validation không hiển thị

cho tới khi bạn bấm vào những ô đó . Làm thế nào để hiển thị những ô đang có chứa Drop_List này ?

Đánh dấu khu vực hoặc cả trang bạn muốn chọn , bấm phím F5 > Special

 

\"\"

 

Trong cửa sổ Go To Special , đánh dấu tích Data validationAll , rồi bấm OK

 

\"\"

 

Khi ấy bạn sẽ thấy xuất hiện những đánh dấu ở những ô có chứa Drop_List của Data Validation . Chọn tab Home , bấm đầu mũi tên cạnh biểu tượng Fill Color , chọn màu bạn muốn đánh dấu ở những ô này

 

\"\"