Cộng một loạt những ô trong đó có chứa cả lỗi

Ví dụ có dữ liệu từ ô A1 tới A6 có chứa cả số và những kết quả lỗi
Ví dụ có dữ liệu từ ô A1 tới A6 có chứa cả số và những kết quả lỗi và để tính tổng những ô số bạn cần dùng công thức mảng sau
 
=SUM(IF(ISERROR(A1:A6),0,A1:A6))
 
Rồi bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để thành công thức mảng