Chuyển đổi định dạng ngày tháng năm không chuẩn thành dạng chuẩn trong Excel

Trong nhiều trường hợp bạn nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trước có chứa cột dữ liệu ngày tháng năm không chuẩn ,

như hình dưới

 

\"\"

 

Để chuyển đổi thành dạng ngày tháng năm chuẩn bạn dùng công thức =Datevalue(A1)

 

\"\"

 

Khi bấm Enter bạn sẽ thấy nó xuất hiện ở dạng số , bấm chuột phải vào ô đó chọn Format Cells > Number >Date

 

\"\"

 

Nếu như bạn có dữ liệu như hình dưới , kiểu 2013-mar-12

Thì bạn dùng công thức

 

=DATEVALUE(RIGHT(A1,2)&\"-\"&MID(A1,6,3)&\"-\"&LEFT(A1,4))

 

\"\"