Excel : Xóa cả hàng có chứa một chuỗi kí tự nhất định nào đó

Excel : Xóa cả hàng có chứa một chuỗi kí tự nhất định nào đó

22/07/2015

Giả sử bạn có bảng dữ liệu với nhiều hàng và nhiều cột và bạn muốn xóa toàn bộ hàng đó nếu như trong một cột dữ liệu có chứa một chuỗi kí tự nhất định .

Xem thêm...

Excel : chuyển những số dương thành số âm

Excel : chuyển những số dương thành số âm

17/07/2015

Trong Excel giả sử bạn có bảng dữ liệu chứa nhiều số dương và muốn chuyển tất cả những số đó thành số âm , cách thức như sau

Xem thêm...

Xóa tất cả những hình ảnh trong Excel

Xóa tất cả những hình ảnh trong Excel

14/07/2015

Nếu có file Excel với nhiều hình ảnh và muốn xóa tất cả những hình ảnh này nhanh bạn cần làm như sau :

Xem thêm...

Excel : Gỡ bỏ khoảng trống giữa các kí tự trong những ô

Excel : Gỡ bỏ khoảng trống giữa các kí tự trong những ô

10/07/2015

Giả sử bạn có một cột dữ liệu mà trong đó các ô có chứa dữ liệu có kèm theo những ô trống , làm thế nào để xóa các ô trống để những dữ liệu trong ô được nối liên tiếp với nhau .

Xem thêm...

Dùng Auto-Fill trong Excel trên iPhone và iPad

Dùng Auto-Fill trong Excel trên iPhone và iPad

23/06/2015

Mở Excel và vào hai giá trị đầu tiên của hai ô bạn muốn thực hiện Auto-Fill theo hàng hoặc cột .

Xem thêm...

Nối tất cả bảng dữ liệu cùng dạng từ nhiều Sheet vào thành 1 Sheet

Nối tất cả bảng dữ liệu cùng dạng từ nhiều Sheet vào thành 1 Sheet

19/06/2015

Trong Excel , giả sử bạn có nhiều bảng dữ liệu ở nhiều Sheet khác nhau , tất cả các bảng này đều có chung một kiểu định dạng , như hình dưới

Xem thêm...

Đếm có bao nhiêu giá trị ở cột A lớn hơn hoặc bằng giá trị tương ứng ở cột D

Đếm có bao nhiêu giá trị ở cột A lớn hơn hoặc bằng giá trị tương ứng ở cột D

05/06/2015

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới và muốn đếm xem có bao nhiêu giá trị ở cột A lớn hơn hoặc bằng giá trị tương ứng ở cột D

Xem thêm...

Dùng công thức mảng để đếm số lần xuất hiện trong khoảng thời gian nào đó

Dùng công thức mảng để đếm số lần xuất hiện trong khoảng thời gian nào đó

27/05/2015

Giả sử bạn có một cột số liệu thời gian , như hình dưới , và bạn muốn đếm xem thời gian trước 8 giờ xuất hiện bao nhiêu lần , thời gian từ 8:00 cho tới 8:19 xuất hiện bao nhiêu , thời gian từ 10:00 trở đi xuất hiện bao nhiêu lần .

Xem thêm...

Hàm Sum dùng trong công thức mảng

Hàm Sum dùng trong công thức mảng

19/05/2015

Bạn có thể dùng công thức mảng để cộng giá trị một cột tương ứng với hai giá trị khác ở cột khác được mang ra so sánh .

Xem thêm...

Excel : So sánh hai cột giá trị lọc ra giá trị chỉ có trên một cột

Excel : So sánh hai cột giá trị lọc ra giá trị chỉ có trên một cột

15/05/2015

Giả sử bạn có hai cột giá trị dữ liệu như hình dưới

Xem thêm...

Tạo nút copy dữ liệu đã được lọc sang Sheet mới

Tạo nút copy dữ liệu đã được lọc sang Sheet mới

27/04/2015

Giả sử có bảng dữ liệu bên dưới có chứa thông tin bán hàng và bạn muốn sao chép từng phần sau khi đã lọc sang một Sheet mới

Xem thêm...

Lọc giá trị giống nhau có trong ba cột danh sách

Lọc giá trị giống nhau có trong ba cột danh sách

22/04/2015

Giả sử bạn có ba cột dữ liệu địa chỉ Email như hình dưới , trong cả ba cột dữ liệu này có những địa chỉ trùng nhau , làm thế nào để có thể tự động tách được những địa chỉ trùng nhau

Xem thêm...

Tạo Drop-List đã được sắp xếp theo chữ cái

Tạo Drop-List đã được sắp xếp theo chữ cái

08/04/2015

Giả sử bạn có một cột nội dung ngẫu nhiên chưa được sắp xếp và khi tạo Drop-List dựa trên bảng này cũng sẽ bị tình trạng như vậy và điều đó rất không  thuận lợi cho công việc .

Xem thêm...

Thêm Conditional Formatting tới những ô trong Google Sheets

Thêm Conditional Formatting tới những ô trong Google Sheets

02/04/2015

Google đã đưa ra tính năng Conditional Formatting cho ứng dụng trực tuyến Google Sheets .

Xem thêm...

Tạo nhiều Sheet từ một danh sách cho trước có chứa cùng nội dung

Tạo nhiều Sheet từ một danh sách cho trước có chứa cùng nội dung

10/03/2015

Việc tạo Sheet mới và đổi tên trong Excel rất đơn giản nhưng nếu như bạn phải tạo nhiều Sheet và đổi tên cho nó cũng như đổ màu tên thì mất nhiều thời gian .

Xem thêm...