Lọc theo ngày trong tuần

Lọc theo ngày trong tuần

24/12/2013

Ví dụ bạn có một bảng dữ liệu theo ngày như hình dưới

Xem thêm...

Cộng giá trị của một ô nhiều file trong cùng một thư mục

Cộng giá trị của một ô nhiều file trong cùng một thư mục

12/12/2013

Trong Excel , ví dụ , bạn có nhiều file trong cùng một thư mục ( test ) , bạn muốn cộng tất cả giá trị của ô A1 trong Sheet1 của tất cả những file đó thì cần một macro như sau

Xem thêm...

Tìm kiếm lấy về nhiều giá trị

Tìm kiếm lấy về nhiều giá trị

26/11/2013

Trong Excel khi tìm kiếm bằng hàm Vlookup chỉ trả một giá trị tương ứng nhưng làm thế nào có thể lấy được nhiều giá trị tương ứng cùng một lúc .

Xem thêm...

Chuyển đổi số phần trăm thành số , ví dụ 5% thành 5

Chuyển đổi số phần trăm thành số , ví dụ 5% thành 5

15/11/2013

Ví dụ như bạn có bảng dữ liệu của Excel trong đó có chứa cột phần trăm như kiểu 5% , 7% , 12% .. nhưng do như cầu công việc bạn muốn chuyển cột dữ liệu này thành dạng số thông thường như 5 , 7 , 12…

Xem thêm...

In những Comment trong Excel 2013

In những Comment trong Excel 2013

08/11/2013

Để in tất cả những Comment trong Excel 2013 , bạn cần làm như sau .

Xem thêm...

Đếm nhiều điều kiện

Đếm nhiều điều kiện

05/11/2013

Lần trước chúng tôi có giới thiệu cách tính đếm với nhiều điều kiện thông qua công thức mảng , nhưng lần này sẽ cung cấp cho các bạn cách làm đơn giản hơn không cần dùng tới công thức mảng .

Xem thêm...

Excel : Bẻ khóa bảo vệ Sheet

Excel : Bẻ khóa bảo vệ Sheet

24/10/2013

Nhiều khi nhận được một file Excel nhưng trong đó họ đã đặt chế độ khóa bảo vệ trong một số Sheet khiến cho chúng ta không  thể thay đổi nội dung trong đó ,

Xem thêm...

Tạo danh sách các file trong một thư mục

Tạo danh sách các file trong một thư mục

18/10/2013

Vì một công việc nào đó bạn muốn tạo một danh sách những file trong một thư mục nào đó trong Excel cách thức tiến hành như sau :

Xem thêm...

Ghép dữ liệu các ô thành một ô

Ghép dữ liệu các ô thành một ô

15/10/2013

Để ghép dữ liệu các ô dữ liệu lại thành một ô trong Excel trước kia chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách làm này thông qua macro .

Xem thêm...

Xóa tất cả các số hoặc các chữ cái trong nhiều ô có chứa dữ liệu hỗn hợp

Xóa tất cả các số hoặc các chữ cái trong nhiều ô có chứa dữ liệu hỗn hợp

11/10/2013

Ví dụ bạn có file Excel có chứa các ô dữ liệu hỗn hợp số và các kí tự chữ cái như hình dưới

Xem thêm...

Đặt chế độ bảo vệ hoặc mở khóa bảo vệ tất cả các Sheet cùng một lúc

Đặt chế độ bảo vệ hoặc mở khóa bảo vệ tất cả các Sheet cùng một lúc

09/10/2013

Trong Excel bạn có thể đặt chế độ bảo vệ cho từng Sheet bằng cách , ví dụ trong Excel 2007 , bấm menu Review > Protect Sheet .

Xem thêm...

Chia cột dữ liệu thành nhiều trang ( sheet )

Chia cột dữ liệu thành nhiều trang ( sheet )

02/10/2013

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu thống kê , như hình dưới , với nhiều danh mục khác nhau

Xem thêm...

Excel : Hiện (unhide ) tất cả những Sheet đang ẩn hoặc lựa chọn từng Sheet

Excel : Hiện (unhide ) tất cả những Sheet đang ẩn hoặc lựa chọn từng Sheet

27/09/2013

Trong Excel không có tính năng Unhide tất cả những Sheet đang đặt ẩn , nhưng bạn vẫn muốn làm thế nào để thực hiện được việc này ?

Xem thêm...

Google Spreadsheets : Tính tổng trong một khoảng thời gian

Google Spreadsheets : Tính tổng trong một khoảng thời gian

18/09/2013

Hiện nay có rất nhiều người sử dụng bộ công cụ văn phòng trực tuyến Google Docs trong đó có Spreadsheets , tương tự như Microsoft Excel nhưng có ít tính năng hơn .

Xem thêm...

Lọc lấy địa chỉ Email từ dãy dữ liệu cho trước

Lọc lấy địa chỉ Email từ dãy dữ liệu cho trước

09/09/2013

Ví dụ có dữ liệu từ B1 cho tới M50 có chứa những nội dung hỗ hợp và bạn muốn lấy đĩa chỉ email từ bảng dữ liệu này cách thức như sau .

Xem thêm...