Excel : Đổi chữ cái đầu tiên thành viết hoa giữ nguyên những phần còn lại

Excel : Đổi chữ cái đầu tiên thành viết hoa giữ nguyên những phần còn lại

15/02/2019

Ví dụ bạn có những ô dạng văn bản và muốn những ô này đổi sang chữ cái đầu tiên

Xem thêm...

Excel : Tìm giá trị lớn nhất với nhiều điều kiện

Excel : Tìm giá trị lớn nhất với nhiều điều kiện

10/07/2018

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới và muốn tìm giá trị lớn nhất ở cột C

Xem thêm...

Excel : Chèn số trang vào một ô

Excel : Chèn số trang vào một ô

16/04/2018

Trong Excel để chèn số trang vào Header hoặc Footer rất là đơn giản .

Xem thêm...

Cộng một loạt những ô trong đó có chứa cả lỗi

Cộng một loạt những ô trong đó có chứa cả lỗi

02/12/2017

Ví dụ có dữ liệu từ ô A1 tới A6 có chứa cả số và những kết quả lỗi

Xem thêm...

Excel không tự động tính toán sau khi thay đổi số liệu

Excel không tự động tính toán sau khi thay đổi số liệu

02/12/2017

Đôi khi trong quá trình làm việc với bảng tính Excel bạn gặp phải tình huống đó là khi thay đổi dữ liệu mà kết quả không tính toán

Xem thêm...

Excel : Xóa những số 0 ở đầu ô

Excel : Xóa những số 0 ở đầu ô

26/08/2017

Giả sử bạn có bảng dữ liệu được kết xuất từ một phần mềm nào đó ra , những ô có các con số 0 ở đầu

Xem thêm...

Excel : Lặp lại số liên tiếp

Excel : Lặp lại số liên tiếp

08/07/2017

Bạn muốn lấp đầy một cột với những số 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 một cách nhanh chóng trong Excel cách làm như sau .

Xem thêm...

Excel : Tìm kiếm nhiều giá trị trả về theo hàng ngang

Excel : Tìm kiếm nhiều giá trị trả về theo hàng ngang

28/06/2017

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới , và muốn lấy những giá trị A tương ứng với cột B và trả kết quả theo chiều ngang .

Xem thêm...

Excel : Gỡ bỏ những kí tự đặc biệt không phải chữ cái

Excel : Gỡ bỏ những kí tự đặc biệt không phải chữ cái

26/05/2017

Giả sử bạn có cột dữ liệu trong những ô có kết hợp các chữ cái cùng với những kí tự khác nhau và bạn chỉ muốn lấy những kí tự thuộc chữ cái

Xem thêm...

Xóa toàn bộ công thức chỉ để lại giá trị trong tất cả các Sheet

Xóa toàn bộ công thức chỉ để lại giá trị trong tất cả các Sheet

15/04/2017

Giả sử bạn có một file Excel chứa rất nhiều công thức và chỉ muốn lấy lại dữ liệu để giảm bát kích thước file hoặc để mở ra cho nhanh .

Xem thêm...

Tìm kiếm lấy dữ liệu trong bảng hai chiều

Tìm kiếm lấy dữ liệu trong bảng hai chiều

10/04/2017

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu như hình dưới và muốn tìm dữ liệu dựa vào hai điều kiện cho trước .

Xem thêm...

Excel : Tìm kiếm lấy dữ liệu trong bảng hai chiều

Excel : Tìm kiếm lấy dữ liệu trong bảng hai chiều

10/04/2017

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu như hình dưới và muốn tìm dữ liệu dựa vào hai điều kiện cho trước .

Xem thêm...

Excel : Hiển thị số âm trong ngoặc

Excel : Hiển thị số âm trong ngoặc

08/03/2017

Vì một số lí do bạn muốn hiển thị số âm trong ngoặc cách thức như sau .

Xem thêm...

Làm thế nào để chạy một macro khi giá trị một ô thay đổi

Làm thế nào để chạy một macro khi giá trị một ô thay đổi

21/02/2017

Trong Excel thường thì có thể bấm F5 hoặc nút Run để thực hiện mã VBA .

Xem thêm...

Excel chèn nhanh những dòng trống ( hàng trống ) xen kẽ

Excel chèn nhanh những dòng trống ( hàng trống ) xen kẽ

13/02/2017

Để chèn dòng trống xen kẽ vào một cột nào đó trong Excel bạn có thể làm một trong hai cách sau :

Xem thêm...