Tin tặc phá toàn bộ cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp dịch vụ email VFE

Nếu đang sử dụng dịch vụ thư điện tử cho những công việc quan trọng như kinh doanh bạn có thể bị sốc
Nếu đang sử dụng dịch vụ thư điện tử cho những công việc quan trọng như kinh doanh bạn có thể bị sốc khi một ngày nào đó tất cả thư điện tử của mình hoàn toàn bị biến mất .
Thật không may cho những ai đang sử dụng dịch vụ VFEMail và chính xác điều xảy ra vào hôm thứ Hai khi mà tin tặc đã xóa toàn bộ những nội dung của ổ cứng của dịch vụ này cả ở những khu vực sao lưu dữ liệu . Tất cả dữ liệu trên máy chủ ở Mỹ đã hoàn toàn bị quét sạch và có vẻ như khó lòng mà phục hồi được .
Rick Romero , sở hữu VFEmail , cho biết có ai đó dùng IP của aktv@94.155.49.9 đã sử dụng máy ảo kèm theo nhiều phương tiện truy cập để thực hiện cuộc tấn công này và không có cách nào để bảo vệ trước cuộc tấn công như vậy .
Không rõ động lực phía sau của tin tặc này vì không thấy yêu cầu đòi tiền chuộc .