Từ 13/2 , Gmail sẽ chặn file đính kèm JavaScript

Google sẽ sớm chặn những file đính kèm JavaScript trong Gmail để bảo vệ người dùng trước những cuộc tấn công độc hại .

Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ 13/2 và mở rộng tỏng danh sách đã có hạn chế những file đính kèm bao gồm .exe , .msc và .bat .

Tương tự như hạn chế những file đính kèm khác , nếu tải file đính kèm có phần mở rộng là .js bạn sẽ nhận được thông báo nó đã bị chặn “ bởi vì nội dung của nó có tiềm năng nguy hại về an ninh “ . Dịch vụ này sẽ phát hiện những file .js thậm chí ngay cả khi nó được gửi ở dạng nén .zip .

Nếu bạn vẫn cần gửi những file .js vì lí do hợp lệ , Google khuyến cáo bạn dùng dịch vụ Google Drive , Google Cloud Storage ,  hoặc những giải pháp lưu trữ để chia xẻ .

JavaScript là ngôn ngữ thông dung dùng để phát triển các ứng dụng web . Tin tặc đã lợi dụng nó để tăng cường kha năng truy cập vào PC của người dùng và cài đặt những Downloader để tải và cài đặt mã độc đòi tiền chuộc hoặc những kiểu mã độc khác .