Symantec Labs cảnh báo sự trỗi dậy của Botnet

Những nhà nghiên cứu tại MessageLabs của Symantec vừa mới cảnh báo về sự tăng trưởng mạnh của những Botnet mới với số lượng lây nhiễm những chương trình độc hại
Những nhà nghiên cứu tại MessageLabs của Symantec vừa mới cảnh báo về sự tăng trưởng mạnh của những Botnet mới với số lượng lây nhiễm những chương trình độc hại ( Malware ) đạt mức kỉ lục và sự hồi sinh mạnh mẽ của những mạng Botnet đang tồn tại và chiếm tới 87.9% lượng thư rác toàn cầu .

 

Symatec đang cảnh báo với những nhà quản trị mạng , Botnet có tên gọi Rustock đã quay trở lại chiếm 10% lượng thư rác toàn cầu và đánh giá ước chừng có khoảng 2 triệu máy tham gia trong mạng này .

Symantec đề xuất nên đóng cửa những ISP mà cho rằng tham gia và che dấu hoạt động của mạng lưới Botnet như McColo , nhờ việc này mà lượng Spam giảm ngay đi sau đó nhưng thật không may là mọi việc lại bắt đầu quay trở lại vị trí cũ .

Theo những nhà phân tích “ Việc đóng cửa những ISP che dấu cho những hành động Spam thì lại nỗi lên những Botnet mới như Maazben . Nhưng hiện nay nhờ công nghệ mới mà Botnet phát triển khiến cho khi đóng cửa một ISP nào đó thì thời gian chết của Spam kéo dài vài giờ thay vì vài tuần hoặc vài tháng như trước đây .”

 \"\"\"\"