SPAMfighter chặn 70 tỉ thư rác từ năm 2006

Thư rác là vấn đề nghiêm trọng hiện nay . Mỗi khi chúng ta kiểm tra hòm thư sẽ thấy nhận hàng đống thư rác chui vào Inbox đặc biệt nếu địa chỉ Email của bạn càng cũ thì lượng thư rác đổ vào hòm thư của mình lại càn nhiều .Tuy nhiên lượng thư rác chúng ta nhận hàng ngày sẽ lớn hơn nhiều nếu như không có những bộ lọc thư rác như SPAMfighter .Mới đây SPAMfighter tuyên bố trong 7 năm hoạt động của mình họ đã chặn được 70 tỉ thư rác . Tương đương với trung bình 10 tỉ thư rác mỗi năm và 27.472.527 thư rác bị chặn lại trong mỗi ngày và 318 thư rác bị chặn trong mỗi giây .Nếu mỗi bức thư điện tử có dung lượng trung bình 10KB thì 70 tỉ thư rác sẽ tương đương với 652TB hoặc 667.572 GB .