Q1/2013 : 973 triệu thư độc hại gửi đi mỗi ngày

Commtouch mới đưa ra bản báo cáo về xu hướng những mối đe dọa trên Internet cho Q1/2013 cho biết mỗi ngày có 97.4 tỉ thư rác được gửi đi và trong đó có 973 triệu là độc hại . Mức độ thư rác tăng 98% và lừa đảo tăng 74% so với tháng 12/2012 .Theo báo cáo trên thừ những thư rác phục vụ cho những cổ phiếu hạng ruồi gần như đã biến mất nhưng đã quay trở lại trong Q1/2013 .Nguồn phát tán thư rác đứng đầu là Mỹ , sau đó tới Belarus , Tây Ban Nha , Argentina , Ấn Độ .Theo Commtouch thì những thư có chứa những thành phần độc hại ngày càng tăng cho thấy thư điện tử vẫn là mục tiêu chính của tin tặc để thực hiện những cuộc tấn công . Vì Email vẫn là công cụ thông dụng cho người dùng và cho doanh nghiệp .