Opera Mail là phần mềm nhận thư trên desktop

Trình duyệt Opera mới chuyển sang dùng công cụ tái tạo web là WebKit , tương tự như Apple và Google đã dùng trong trình duyệt Safari và Chrome , nên họ mất phần tích hợp nhận và gửi thư . Mới đây Opera đã giới thiệu chương trình nhận và gửi thư riêng của mình với quảng cáo nhẹ và nhanh có tên gọi Opera Mail .Opera Mail có giao diện Tab do đó người dùng có thể mở nhiều mục cùng một lúc và có thể chuyển qua chuyển lại những danh mục khác nhau .Có một sự lựa chọn thú vị trong thiết kế của Opera Mail là cách nó tổ chức các cuộc hội thoại . Nó tạo ra chủ đề của tất cả các cuộc hội thoại trong đó có một người dùng liên quan với các tùy chọn để hủy theo dõi khi nó không còn liên quan nữa .Opera Mail cũng có hệ thống bộ lọc và nhãn để người dùng có thể tổ chức mọi thứ cần thiết .Download: Opera Mail for Windows và OS X