Nhập thư và địa chỉ của Email cũ sang Gmail

Cách đây mấy tháng Gmail thử nghiệm hạn chế một số tài khoản ở một vài khu vực cho phép nhập tự động thư và các địa chỉ
Cách đây mấy tháng Gmail thử nghiệm hạn chế một số tài khoản ở một vài khu vực cho phép nhập tự động thư và các địa chỉ ( Address Book ) của những hòm thư từ những dịch vụ Email khác .

 

Hiện giờ họ đã chính thức mở rộng tính năng này cho tất cả những tài khoản người dùng . Để dùng tính năng mới này chỉ cần chọn Settings , và sau đó chọn tab Accounts & Import . Bấm Import mail and contact và làm theo hướng dẫn .

Theo Google toàn bộ quá trình sao lưu này sẽ diễn ra trong vài ngày và mọi thứ sẽ được chuyển sang tài khoản Gmail .

 \"\"