Mật khẩu Hotmail giới hạn 16 kí tự

Mật khẩu vẫn là cơ cấu xác thực chính trong hầu hết các trang web bao gồm tất cả những dịch vụ email thông dụng như Hotmail , Gmail và Yahoo Mail .

Nhiều trang web khuyên người dùng nên tạo mật khẩu dài và phức tạp vì thế không có gì là ngạc nhiên khi Hotmail của Microsoft giới hạn lên tới 16 kí tự .

16 kí tự là một con số tùy tiện không rõ tại sao Microsoft lại chọn con số như vậy . Như vậy những ai chọn chiều dài mật khẩu hơn 16 kí tự thì chỉ cần gõ 16 kí tự đầu tiên là được .

Tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng trước đó Microsoft đã chỉ dùng thuật toán “băm chặt “ cho 16 kí tự đầu tiên cho nên họ đưa ra con số như vậy .