Microsoft đổi tên Hotmail thành Outlook , tích hợp Skype

Hotmail đồng nghĩa với Internet trong một thời gian dài với 325 triệu người làm việc thường xuyên mỗi tháng đã sắp tới hồi kết thúc .

Microsoft đã quyết định loại bỏ tên Hotmail và thay thế bằng Outlook . Tên Outlook đã rất gần gũi với những sản phẩm Office trong nhiều năm và bây giờ sẽ được dùng làm tên của dịch vụ Email miễn phí .

Theo Microsoft cái tên Hotmail đã khiến cho người dùng cảm giác không tiện lợi khi kết hợp những dịch vụ và cái tên Outlook nổi tiếng hơn như là một dịch vụ email mà Microsoft mang lại từ những sản phẩm của mình .

Outlook sẽ giữ những tính năng trước kia nhưng có thiết kế hiện đại hơn , và được cho là sáng sủa nhất của dịch vụ email hiện nay .

Những người dùng Hotmail có thể chọn lựa việc giữ lại phần mở rộng @hotmail.com hoặc chuyển đổi thành @outlook.com và được chuyển sang dùng với giao diện mới .

Microsoft cũng tích hợp Skype vào Outlook mới . Nút chat video sẽ cho phép bạn thực hiện cuộc gọi Skype với những ai trong danh sách Contact nếu như bạn không  có phần mềm cài đặt trong máy tính .

Việc nâng cấp cũng rất dễ dàng . Bạn đăng nhập theo tài khoản Hotmail , bấm Options sau đó chọn Upgrade to Outlook.com từ menu . Ngay sau khi hoàn thành , bạn có thể tới Settings của email và tạo địa chỉ @outlook.com bằng cách chọn Create a Outlook alias .