Microsoft hỗ trợ Google Talk trong Outlook.com

Microsoft mới hỗ trợ Google Talk cho Outlook.com với mục đích lôi kéo nhiều người dùng Google sang nền tảng Email mới của mình .Hiện tại Outlook.com hỗ trợ Google Talk chỉ với những cuộc hội thoại Text còn hỗ trợ những cuộc gọi video và âm thanh phải chờ trong thời gian tới .Microsoft cũng hứa hẹn nhiều tính năng mới trong Outlook.com nhất là sau khi họ loại bỏ hoàn toàn Hotmail . Việc thường xuyên cập nhật và đưa ra những tính năng hấp dẫn tuy nhiên cũng nhiều người dùng Hotmail trước kia không hài lòng khi bị bắt buộc phải chuyển sang Outlook.com .Microsoft cho biết Outlook.com hiện đã có hơn 400 triệu tài khoản kích hoạt và hiện đang là đối thủ số một để cạnh tranh với Gmail .