Microsoft đưa ra những chi tiết nâng cấp có giá trị trong Hotmail

Hôm qua Microsoft thông báo về việc làm mới lại Windows Live Hotmail trong bản cập nhật mới sẽ diễn ra trong vài tuần tới kèm theo những tính năng mới để quản lí những thứ như : tài liệu , ảnh , video , cập nhật mạng xã hội …

Hotmail mới cũng tích hợp với Office Web App cho phép bạn dễ dàng lưu trữ tài liệu và những bức ảnh trên Microsoft SkyDrive của mình , soạn thảo văn bản trực tiếp trong Inbox . Bạn có thể xem những đoạn Video Clip trên Hulu hoặc YouTube trong Inbox và những hình ảnh có thể xem như kiểu SlideShow ( với điều kiện phải cài Silverlight ) .

Những tính năng khác mới hoặc thay đổi như SSL , quản lí nhiều tài khoản Email , tại thư mục nhỏ …

 \"\"