Lỗi những kí tự tiếng Đức trong Microsoft Outlook 2016

Những người dùng tiếng Đức đã có thời gian khó khăn khi sử dụng Outlook 2016 bởi vì có một lỗi đã ngăn chặn họ dùng những kí tự dựa trên âm sắc trong mật khẩu của họ .

 

Những kí tự âm sắc là loại đặc biệt trong bảng chữ cái Latin dùng ở Đức và những kí tự này có hai dấu chấm bên trên như ä, ö, và ü.

Theo Microsoft , Outlook 2016 bị lỗi khi chứng thực trên máy chủ IMAP nếu như mật khẩu của người dùng có chứa một trong ba kí tự trên . Họ đã đưa ra khuyến cáo người dùng tạm thời hạ cấp chuyển sang dùng Outlook 2013 cho tới khi vấn đề được giải quyết .

Microsoft cho biết nếu như người dùng không  thể hạ cấp được thì hãy thay đổi mật khẩu và không  dùng những kí tự âm sắc như đã đề cập trên . Thêm vào đó họ khuyên người dùng nên sử dụng giao thức chức thực máy chủ khác như POP3 .

Khi dùng POP3 , các ứng dụng nhận thư sẽ xóa tất cả những thư đã được tải về từ máy chủ . Nên đó là nguyên nhân tại sao hầu hết các công ty  nói với nhận viên của mình dùng IMAP vì giao thức này chỉ tải thư về nhưng vẫn để lại bản sao trên máy chủ .