Hơn 30.000 tài khoản Email bị Hack

Hôm qua có 10.000 tài khoản Windows Live Mail với tên tài khoản và Password đã bị tung lên mạng và bây giờ lại có thêm hơn 20.000 địa chỉ Email khác cũng bị Hack
Hôm qua có 10.000 tài khoản Windows Live Mail với tên tài khoản và Password đã bị tung lên mạng và bây giờ lại có thêm hơn 20.000 địa chỉ Email khác cũng bị Hack trong đó có Gmail , Yahoo , AOL , Comcast và Earthlink .

 

Google cho biết hiện nay những Hacker ngày càng quan tâm tới những thông tin bí mật của người dùng trong những tài khoản Webmail . Google vừa mới phải thiết lập lại Password của 500 tài khoản và đang trong trạng thía chuẩn bị thiết lập lại bất kì tài khoản nào mà bị lộ thông tin .

Một số tài khoản bị tung lên mạng có cả những Email cũ hoặc không sử dụng nhưng trong số đó có cả những tài khoản mà đang được sử dụng thường xuyên . Những công ty có dịch vụ Webmail trên đều khuyến cáo người dùng nên thay đổi Password và những câu hỏi bí mật bên cạnh đó người dùng nên thận trọng khi mở những File và những đường Link đi kèm .

 \"\"