Hoàn thành chuyển đổi sang Outlook.com với 400 triệu người hoạt động

Microsoft đã đưa ra thông báo hoàn tất việc chuyển những người dùng Hotmail.com sang Outlook.com với thời gian gần 9 tháng . Theo Microsoft hiện tại trên trang Outlook.com đã có 400 triệu tài khoản trong đó với sự đóng góp của hơn 300 triệu tài khoản từ Hotmail.Có 60 triệu tài khoản trong tháng Hai khi bắt đầu đưa ra Outlook.com thử nghiệm . Trong thời gian 6 tuần Microsoft đã chuyển 150 PetaByte dữ liệu email sang Outlook.com . Để kỉ niệm thành tích này Microsoft cũng nâng cấp dịch vụ này với SMTP Send và tích hợp sâu với SkyDrive .SMTP Send cho phép gửi Email bằng những biệt danh trong đó cả từ những địa chỉ không phải của Outlook và dịch vụ này đã sẵn sàng trên khắp thế giới .Việc tích hợp sâu với SkyDrive cho phép người dùng chọn những bức ảnh hoặc những file trong SkyDrive được hiển thị theo kiểu Thumbnail để gửi đi và sẽ được nâng cấp trong vài tuần tới .