Google cảnh báo cho người dùng về những cuộc tấn công được nhà nước bảo trợ

Google mới đưa ra thông báo sẽ bắt đầu đưa ra cảnh báo cho những người dùng  Gmail về khả năng có những cuộc tấn công được cho là dưới sự bảo trợ từ phía nhà nước

và hướng dẫn làm thế nào để có thể ngăn chặn những truy cập không  được phép .

Những cảnh báo của Google xuất hiện ngay bên trên của sổ Gmail và cho biết sẽ liên tục thông báo nếu như có những hoạt động đáng ngờ trong tài khoảng người dùng và sẽ cho biết có một ai đó đang cố găng truy cập tới tài khoản của họ .

Google nói rằng những ai mà thấy có cảnh báo này thì ngay lập tức phải có thêm những công cụ an ninh để giảm thiểu rủi ro khả năng bị xâm nhập trái phép . Google không hề tiết lộ làm thế nào để nhận ra tài khoản đã bị xâm nhập bởi các cuộc tấn công từ cấp nhà nước .

Những cuộc tấn công được chính phủ hỗ trợ thường xuất hiện tại một số nước như Trung Quốc , Nga … tấn công vào các chiến dịch về quyền con người , các nhân viên cứu trợ , nhà báo , Blogger tại những nước Trung Đông .

 

 

\"\"