Gmail sẽ ngừng làm việc trên Chrome 53 bỏ lại những người dùng Windows XP

Google mới thông báo từ ngày 8/2 , Gmail sẽ không còn được hỗ trợ trên trình duyệt  Chrome 53 và cũ hơn và điều này sẽ khiến cho người dùng cần phải nâng cấp lên phiến bản mới nhất của trình duyệt  này .

 

Bắt đầu từ Chrome 50 , Google đã không  hỗ trợ trên Windows XP và Vista nên đối với hai hệ điều hành cũ kĩ này chỉ dùng được Chrome 49 . Google khuyến cáo những ai đang dùng Windows XP và Vista nên phải nâng cấp lên hệ điều hành mới hơn .

Từ ngày 8/2 những ai đang dùng Chrome 53 hoặc cũ hơn khi đăng nhập vào tài khoản Gmail sẽ thấy thông báo nói rằng đã kết thúc sự hỗ trợ với trình duyệt  này . Tuy nhiên Gmail sẽ tiếp tục làm việc với những bản Chrome cũ cho tới cuối năm nay , nhưng sẽ được chuyển hướng tới phiên bản HTML cơ bản từ tháng 12/2017 .