Gmail mở rộng tính năng đính kèm Drag_and_Drop

Google đã đưa thêm khả năng đính kèm bằng Drag_and_Drop để tại thư mới .

Trước kia việc kéo và thả thực hiện với hình ảnh nhúng trong bức thư nhưng điều này lại không thể thực hiện được khi thêm theo cách đính kèm , lúc đó người dùng phải sử dụng nút đính kèm .

Bây giờ khi kéo một bức hình vào bức thư mới , bạn sẽ thấy một vùng lớn để nhúng hình ảnh nhưng cũng có hộp nhỏ hơn mà tại đây bạn sẽ có thể thêm như là file đính kèm .

Hiện nay có một số người dùng Gmail không thích cửa sổ soạn thảo thư mới mặc dù nó có những ưu điểm như vẫn có thể tiếp tục dùng Gmail trong khi đang soạn thư và tất nhiên cũng có một số hạn chế .

 

\"\"