Gmail hỗ trợ đính kèm File khi Offline

Google đã có bước tiến xa hơn với khả năng Offline của Gmail bằng việc giới thiệu hỗ trợ đính kèm File .Theo Google đó là một trong những yêu cầu nhiều nhất với tính năng Offline của Gmail và đã được phép sử dụng từ bây giờ
Google đã có bước tiến xa hơn với khả năng Offline của Gmail bằng việc giới thiệu hỗ trợ đính kèm File .Theo Google đó là một trong những yêu cầu nhiều nhất với tính năng Offline của Gmail và đã được phép sử dụng từ bây giờ . Người dùng có khả năng đính kèm những File trong chế độ Offline tương tự như cách đã làm trong Gmail Online .

 

Những động tác này của Google cho thấy đó là bước tiến cần thiết để Gmail có thể nhanh chóng thay thế ứng dụng MS Outlook . Để dùng được tính năng này , bạn sẽ cần phải dùng Google Chrome hoặc Add-On Gear cho FireFox / IE6+, và sau đó cho phép Offline Gmail trong tab Labs ở phần thiết lập . Bạn sẽ thấy liên kết “Offline” có trên cùng bên phải của trang Gmail sau khi tải lại nó .

 \"\"