Gmail bị lỗi trong ngày hôm qua

Hôm qua dịch vụ Email của Google lại gặp vấn đề trục trặc lúc 2:30 PM GMT khiến cho người dùng không có khả năng truy cập . Hơn một giờ sau hầu hết mọi người đều dùng được .
Hôm qua dịch vụ Email của Google lại gặp vấn đề trục trặc lúc 2:30 PM GMT khiến cho người dùng không có khả năng truy cập . Hơn một giờ sau hầu hết mọi người đều dùng được .

 

Tuy nhiên nguyên nhân của vấn đề này đang được điều tra và một số người vẫn không truy cập được Gmail . Trong thời gian gần đây Google đã gặp những vấn đề về kỹ thuật khiến cho người dùng không thể sử dụng được dịch vụ của họ .

Sáng nay theo giờ Hà Nội khoảng 9 – 10h , tại Trung tâm Tư vấn của chúng tôi vẫn ghi nhận về việc có một số khách hàng tại Hà Nội không truy cập được dịch vụ của Gmail .

 \"\"\"\"