Gmail đã vượt qua Homail trở thành dịch vụ Email hàng đầu thế giới

Theo nhà phân tích Internet là comScore thì Gmail đã thống trị thị trường webmail .

Theo dữ liệu lưu lượng trong tháng 10 của comScore thì Gmail đã có 287.9 triệu người dùng sử dụng , trong khi đó của Hotmail con số này là 286.2 triệu .

Google đã tuyên bố họ có 425 triệu người kích hoạt tài khoản trong tháng 6/2012 , tăng lên so với 390 triệu trong tháng Một . Tuy nhiên con số này khác nhiều với 289 triệu của comScore trong cùng thời gian bởi vì họ không theo dõi việc dùng trên các thiết bị mobile .

Yahoo đứng thứ 3 trong tháng 10 với 281.7 triệu . Tại Mỹ có 76.7 triệu người dùng Yahoo , 69.1 triệu người dùng Gmail và của Hotmail là 35.5 triệu .

 

\"\"