Gboard hỗ trợ cho Gmail

Những ai yêu thích sử dụng dịch vụ Gmail sẽ có một thiết bị ngoại vi nhỏ chỉ để hỗ trợ dịch vụ Email này đó là Gboard .
Những ai yêu thích sử dụng dịch vụ Gmail sẽ có một thiết bị ngoại vi nhỏ chỉ để hỗ trợ dịch vụ Email này đó là Gboard .

 

Gboard là một bàn phím nhỏ với 19 phím chức năng có kích thước 12.3 x 8.8 x 0.9 mm để hỗ trợ cho những dịch vụ Gmail .

Gboard nối bằng cổng USB và có giá 20$ .

 \"\"