FireFox và Thunderbird cập nhật để sửa lỗi “libpng”

Chỉ vài ngày sau khi phát hành FireFox 10.0.1 để sửa một số lỗi , Mozilla đã phải đưa ra bản cập nhật thứ hai cho cả FireFox và Thunderbird để giải quyết những lỗ hổng vẫn còn tồn tại trong thư viện đồ họa  “libpng”.

Thư viện “libpng” có chứa những lỗ hổng có thể bị khác thác liên quan tới trang bộ nhớ đệm trong phép tính số nguyên có thể bị tin tặc lợi dụng tấn công bằng những file hình ảnh độc hại từ thư rác hoặc trên mạng xã hội .

Khi người dùng sử dụng FireFox , Thunderbird và Seamonkey xem file hình ảnh .PNG độc hại thì tin tặc có thể thực hiện từ xa những đoạn mã độc hại . Người dùng được khuyên hãy cập nhật ngay lập tức các ứng dụng trên để bảo vệ máy tính .