Email được 40 tuổi

Email đã 40 năm tuổi kể từ năm 1971 , người kỹ sư Ray Tomlinson đã gửi đi một bức thư điện  tử đầu tiên từ một máy tính tới một máy khác với nội dung “ QWERTYUIOP “.

40 năm  sau , theo nghiên cứu của Sky Broadband , 91% người Anh có tài khoản địa chỉ Email và trung bình mỗi người gửi 24 email mỗi ngày . Hơn một nửa người dân không gửi thư viết trên giấy thông thường trong hơn 6 tháng và hơn một nửa thường xuyên dùng email hơn là gọi điện thoại .

1/4 người Anh nói rằng họ lo ngại  nếu như xếp của họ xem được tất cả thư gửi đi và 1/10 trong số đó là những nội dung tán tỉnh nhau . Hơn 21% người dùng Email trong khi đang di chuyển bằng điện thoại di động .