Dịch vụ thư điện tử Yahoo ở Trung Quốc đã đóng cửa

Như đã thông báo trước kia , Yahoo Mail China đã ngừng cung cấp dịch vụ .

Yahoo từ lâu đã từ bỏ thị trường Trung Quốc nhưng không như một số công ty khác họ đã đổ tiền để cộng tác với Alibaba . Trên thực tế Yahoo nắm được phần hùn lớn trong công ty Trung Quốc này .

Yahoo cũng đã bán lại một phần cổ phần của mình cho lại Alibaba kiếm được số tiền lớn nhưng họ vẫn giữ lại một phần . Nên không có gì là ngạc nhiên khi Yahoo định hướng người dùng tới trang Alibaba để thay thế dịch vụ thư điện tử của mình .

Thông báo về quyết định trên của Yahoo có từ tháng Tư và không rõ khi ấy tại Trung Quốc có bao nhiêu người dùng Yahoo .