Dịch vụ Email an toàn của Brazil đi vào hoạt động từ tháng sau

Brazil đang chuẩn bị đưa ra hệ thống Email an ninh riêng của mình và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng sau .

 

Hơn thế nữa bắt đầu từ năm sau hệ thống thư điện tử sẽ được dùng riêng cho nhân viên chính phủ Brazil kèm theo chứng thực số khi đăng nhập vào email của họ . Họ sẽ dùng Token , tương tự như thẻ nhớ Flash USB , để cắm vào máy tính mỗi khi dùng và máy chủ sẽ cung cấp nhiều sự lựa chọn về an ninh để bảo vệ từ những cuộc xâm nhập , như NSA đã từng do thám những hoạt động của chính phủ Brazil .

Hệ thống email của Brazil có tên gọi Express V3 do Serpro (Federal Data Processing Service) phát triển và sẽ được dùng trong các bộ và các cơ quan cấp nhà nước của Brazil .

Quyết định dùng hệ thống truyền thông mã hóa trên của Brazil sau những báo cáo cho thấy Mỹ đã tiến hành do thám những bộ , các công ty của Brazil .