Commtouch : 87 tỉ thư rác gửi đi mỗi ngày trong Q3/2012

Hầu hết các nhà cung cấp giải pháp an ninh đều đưa ra những bản báo cáo trong Q3/2012 và một trong những công ty  đó có Commtouch với vài con số thú vị trong đó có vấn đề thư rác .

Commtouch cho biết , trung bình 87 tỉ thư rác / Phishing được gửi đi mỗi ngày và 1.9 tỉ trong số đó có chứa thành phần độc hại và những thành phần độc hại nhắm tới thiết bị Android ngày càng tăng .

Sau khi đánh sập Botnet thứ rác Grum số lượng thư rác gửi đi giảm xuống còn 51 tỉ , thấp nhất trong 3 năm  qua . Tuy nhiên điều may mắn này chỉ có được trong thời gian ngắn và vài ngày sau mức thư rác quay trở lại bình thường .