Có ít nhất 500 triệu tài khoản Yahoo bị ảnh hưởng trong vụ xâm nhập năm 2014

Đầu tháng Tám , Yahoo cho biết có vụ xâm nhập làm ảnh hưởng tới thông tin đăng nhập khoảng 200 triệu tài khoản Yahoo .

Tuy nhiên tới thời điểm này vụ xâm nhập này đã tồi tệ hơn so với những dự đoán ban đầu .

Ngày hôm qua , Yahoo đã khẳng định có những thông tin tài khoản người dùng  đã bị đánh cắp từ những mạng của họ vào cuối năm 2014 và họ tin rằng có bàn tay của cuộc tấn công dưới sự bảo trợ từ cấp nhà nước . Dữ liệu bị mất bao gồm tên , địa chỉ Email , số điện thoại , ngày tháng năm sinh , mật khẩu dạng “băm nhỏ” và trong một số trường hợp cả những câu hỏi và câu trả lời bảo mật đã được mã hóa và chưa được mã hóa .

Báo cao ban đầu cho biết vụ xâm nhập này ảnh hưởng tới khoảng 200 triệu tài khoản nhưng bây giờ Yahoo nói rằng có ít nhất 500 triệu tài khoản bị ảnh hưởng . Chính phủ Mỹ có thể sẽ tham dự vào cuộc điều tra này vì phạm vi ảnh hưởng của nó quá lớn .

Yahoo khuyến cáo những người dùng  tiềm năng bị ảnh hưởng nên củng cố lại chế độ an ninh tài khoản của mình bao gồm cả những câu hỏi và câu trả lời bảo mật và nên thay đổi mật khẩu của họ . Những ai mà từ năm 2014 chưa đổi mật khẩu thì nên thay đổi ngay .

Không rõ phải mất gần một tháng rưỡi Yahoo mới công bố thông tin trên và theo phỏng đoán của Engadget có thể liên quan tới thông tin về việc Verizon muốn mua lại Yahoo .