Bảo mật Gmail qua hai bước chứng nhận đã có trên 150 nước

Gần 6 tháng sau khi lần đầu tiên giới thiệu xác thực Gmail qua hai bước , Google đã mở rộng tính năng an ninh này ra bên ngoài những nước nói tiếng Anh lên tới hơn 150 quốc gia .

Thứ 5 tuần trước , Google cho biết quá trình xác minh qua 2 bước đã sử dụng hơn 40 ngôn ngữ . Nó bao gồm việc vào tên đăng nhập và mật khẩu sau đó người dùng phải xác nhận qua mã kiểm tra thông qua gửi tin nhắn SMS tới điện thoại di động của người dùng . Người dùng cũng có thể dùng ứng dụng cho SmartPhone để tạo ra mã .

Google nói rằng “ Khi xác nhận 2 bước sẵn sàng , bạn sẽ thấy trang phụ nhắc bạn đưa mã khi đăng nhập tới tài khoản . Sau khi vào mật khẩu , Google sẽ gọi cho bạn bằng Code , gửi tin nhắn SMS hoặc đưa cho bạn lựa chọn tự tạo mã dùng ứng dụng mobile trên Android , BlackBerry hoặc iPhone . “.

Cho tới giờ hệ thống  mới sẵn sàng cho những người dùng  Gmail tại những nước nói tiếng Anh và sẽ có nhiều nước khác sẽ sử dụng được dịch vụ này .