Belarus vượt qua Mỹ về lưu lượng thư rác từ 13/4

Ai cũng biết là Mỹ là một trong những nguồn phát tán thư rác lớn nhất thế giới . Tuy nhiên trong vài tuần trở lại đây thì Belarus đã vượt qua Mỹ về lưu lượng phát tán thư rác .Theo dữ liệu của AppRiver, họ đã ghi lại số lượng thư rác kỉ lục gửi từ những máy tính của Belarus tới những khách hàng của họ hôm 13/4 . Hiện tại mỗi ngày tại Belarus có 12.3 triệu thư rác được gửi đi và con số này vẫn tiếp tục tăng lên .Trên thực tế 99.9% thư điện tử từ Belarus gửi đi là thư rác . Hầu hết đều dẫn tới những trang thuốc dược phẩm giả mạo và một số khác hướng tới những trang web có chứa Malware .Từ 13/4 gần 1 tỉ thư gửi đi từ Mỹ tới những khách hàng của AppRiver trong đó 447 triệu là thư rác , còn thư rác có nguồn gốc ở Belarus đạt 550 triệu .