AppRiver phát hiện 171 triệu Email có virus trong nửa đầu 2013

AppRiver , là nhà cung cấp giải pháp an ninh web , đã đưa ra bản báo cáo về Mối đe dọa toàn cầu trong nửa đầu 2013 . Theo nghiên cứu qua 15 tỉ thư điện tử trong đó có 13 tỉ là thư rác và 171 triệu thư có chứa Virus .

 

Nguồn thư rác hàng đầu là Mỹ và Belarus đứng vị trí thứ hai . Các chiến dịch malware đều lợi dụng những tin nóng như vụ nổ bom ở Boston để phát tán và malware mobile lại tiếp tục tăng lên .

Trong nửa đầu 2013 , Java và Adobe Flash là những mục tiêu chính mà tin tặc lợi dụng để tấn công .

Hầu hết những cuộc tấn công đều dùng bộ Ki : BlackHole , Fiesta và RedKit .

Khi nói đến lỗ hổng của máy chủ, AppRiver nói rằng tin tặc tập trung khai thác bao gồm cross-site scripting (XSS), giả mạo yêu cầu cross-site (CSRF), hệ thống xác thực bị hỏng, lỗi trong Adobe ColdFusion …

Báo cáo đầy đủ có sẵn ở đây .