Các tính năng an ninh đáng giá trong Windows 7

Các tính năng an ninh đáng giá trong Windows 7

30/10/2009

Thật không may khi mà Windows – hệ điều hành mà hầu hết trong chúng ta đều sử dụng – không phải là hệ điều hành an toàn nhất, nhưng Windows 7 hứa hẹn sẽ thay đổi điều này. Và đúng là Windows 7 là hệ điều hành an toàn nhất mà Microsoft từng sản xuất

Xem thêm...

Windows 7 : Điều khiển nhiều màn hình

Windows 7 : Điều khiển nhiều màn hình

22/10/2009

Nhiều người dùng thêm những màn hình hiển thị nối tới máy tính của mình có thể là Tivi , Projector . Dùng những màn hình khác có thể khó giải quyết và việc chuyển đổi giữa chúng là nhiệm vụ đầy khó khăn

Xem thêm...

Tạo Dual-Boot Windows 7 với XP / Vista bằng ba bước đơn giản

Tạo Dual-Boot Windows 7 với XP / Vista bằng ba bước đơn giản

20/10/2009

Nếu như trong bạn đang sử dụng Windows XP hoặc Windows Vista thì dưới đay là ba bước đơn giản để tạo Dual-Boot kết hợp với Windows 7

Xem thêm...

Vô hiệu hóa phím CapsLock trong Windows 7 / Vista

Vô hiệu hóa phím CapsLock trong Windows 7 / Vista

11/09/2009

Trong bất kì hệ điều hành Windows đều không có thiết lập ngầm định để cho phép vô hiệu hóa phiám CapsLock

Xem thêm...

Vô hiệu hóa System Restore trong Windows 7

Vô hiệu hóa System Restore trong Windows 7

18/08/2009

Nếu bạn muốn có thêm khoảng trông lưu trữ trên ổ cứng thì có một thủ thuật nhỏ để giảm hoặc vô hiệu hóa

Xem thêm...