SSD PCIe 4.0 của Adata quảng cáo đạt tới tốc độ 7GB/s

Những SSD PCIe 4.0 đang trở thành chuẩn công nghiệp phần cứng máy tính trong những tháng gần đây
Những SSD PCIe 4.0 đang trở thành chuẩn công nghiệp phần cứng máy tính trong những tháng gần đây . Tại CES 2020 , Adata thông báo về “XPG Sage” là SSD sử dụng chuẩn này dự kiến sẽ phát hành vào cuối năm nay .
Hầu hết những SSD PCIe 4.0 đều thông báo đạt tới tốc độ Đọc khoảng 5000MB/s và tốc độ Ghi gần 4400MB/s thì “XPS Sage” được quảng cáo là SSD NVMe M.2 sẽ đạt tốc độ Đọc lên tới hơn 7000MB/s và tốc độ Ghi hơn 6000MB/s .
Theo Adata thì tốc độ Đọc / Ghi IOPS của ‘XPG Sage” đạt 1.000.000 và 800.000 . Sage sẽ có dung lượng lớn nhất là 4TB .
Thử nghiệm hiện tại tốc độ Ghi tuần tự của Sage đạt gần 5300MB/s nhưng Adata khẳng định sẽ đạt tới tốc độ Ghi hơn 6000MB/s khi bán ra vào cuối năm nay .
 

Bệnh viện máy tính INFOCOM – HH2A phòng 424 khu đô thị Linh Đàm – 090.429.4334
Sửa máy tính khu HH , sửa máy tính Linh Đàm – 090.460.6766