Alibaba đang làm bộ xử lí RISC-V có 16-lõi , 2.5GHz

Bộ phận R&D của Alibaba đang phát triển bộ xử lí mới dựa trên tập lệnh RISC-V đầu tiên của mình có tên gọi Xuantie 910 ( XT 910 ).
Bộ phận R&D của Alibaba đang phát triển bộ xử lí mới dựa trên tập lệnh RISC-V đầu tiên của mình có tên gọi Xuantie 910 ( XT 910 ).
XT 910 được sản xuất dựa trên công nghệ 12nm với 16-lõi @ 2.5GHz hỗ trợ xử lí 64-bit , những lệnh 16-bit rút gọn những phép tính vector . Một điều quan trọng nhất đó là XT 910 hỗ trợ những phép tính OOO (Out-of-Order) mà nhiều chip RISC-V rất khó thực hiện , thêm vào đó chip này cũng hỗ trợ 50 lệnh phụ trợ hay sử dụng trong chuẩn 32 .
Alibaba tiết lộ điểm thử nghiệm CoreMark của XT 910 đạt 7.1/MHz nhanh hơn 40% so với 5.1/MHz của đối thủ cạnh tranh gần nhất SiFive U74 .
Alibaba khẳng định chip mới của mình có thể tạo nên sức mạnh tính toán trong những lĩnh vực như 5G , trí tuệ nhân tạo , mạng , gateway , ô tô tự động , máy chủ …
Trung Quốc muốn cung cấp được 40% chip xử lí trong năm tới tại nội địa sang năm tới , so với 15% của năm ngoái . Nếu cuộc chiến thương mại với Mỹ vẫn tiếp diễn thì Trung Quốc cung cấp được 100% chip xử lí cho thị trường của mình vì thế những thiết kế như XT 910 sẽ có vai trò then chốt .