Video những kiểm nghiệm Fermi

Fermi là tên của cấu trúc đồ họa hỗ trợ DirectX 11 của NVIDIA theo kế hoạch sẽ có mặt trong Q1/2010 . Phiên bản bán lẻ của Fermi đầu tiên có tên là GF100 và hình thức của nó đã được trưng bày tại CES năm nay nhưng chưa thấy công bố về hiệu suất làm việc .

Trên YouTube công bố một số đoạn Video được cho là của Fermi liên quan tới hiệu suất làm việc . Đoạn Video cho thấy kiểm nghiệm Far Cry 2 với GF100 và đạt 84 FPS trong độ phân giải 1920 x 1200 với thiết lập 4xAA và Ultra High . Những Card liên quan ở đây là ATI Radeon HD 5870 , loại Card màn hình Single-GPU nhanh nhất hiện nay , đạt được 50 FPS trong cùng kiểm nghiệm .