Trinity có thời gian dùng Pin lâu hơn 46% so với Ivy Bridge

Đã có những kiểm nghiệm về sử dụng Pin trong hệ thống  AMD Trinity so với những máy xách tay Ivy Bridge từ những nhà sản xuất khác nhau .

Đối với những máy xách tay thời gian dùng Pin cũng là yếu tố rất quan trọng không thể bỏ qua . Khi nói tới thời gian dùng Pin trong máy xách tay phải chú ý tới kích thước màn hình và thiết lập cường độ sáng vì đó là những yếu tố làm cho Pin mau hết năng lượng .

Những chuyên gia của Techreport.com đã thử nghiệm so sánh hệ thống  chuẩn AMD Trinity với hai máy xách tay Asus N56V Ivy Bridge và N53S Sandy Bridge . Các máy xách tay thử nghiệm không có cùng màn hình nhưng được thiết lập cùng mức cường độ sáng 100cd/m2 .

Techreport thiết lập cường độ sáng của Trinity mức 40% , của Asus N56Vm là 25% ( càng thấp càng tốt ) và mức 45% của N53S .

Kết quả thử nghiệm cho thấy thời gian dùng Pin của Trinity hơn 46% so với Asus N56VM và hơn gần 70% so với N53S .

Như vậy rõ ràng với Trinity , AMD đã thiết kế nó để có mức tiêu hao điện  năng tốt hơn .

 

\"\"