Thử nghiệm Cortex A9 , Atom trong trình duyệt Web

Chúng ta đã từng thấy SmartBook dựa trên Tegra 1 vào mùa hè năm ngoái nhưng thực tế nó không gây ấn tượng gì nhiều trong hiệu suất làm việc với trình duyệt với việc tái tạo trang Web một cách lờ đờ ngay cả khi sử dụng Windows CE .
Thế còn hiệu suất làm việc với Tegra 2 ra sao khi mà dựa trên cấu trúc Dual-Core ARM Cortex A9 ?

 

Đoạn Video trên YouTube cho thấy kiểm nghiệm giữa NetBook Acer Atom và bảng mạch thử nghiệm Dual-Core 500MHz Cortex A9 , cả hai đều chạy Ubuntu Linux và đều tải cùng trang .

Hiệu suất tổng thể Atom tốt hơn nhưng không phải là tất cả . Việc tái tạo và cuộn trang trong hệ thống ARM rất nhanh mặc dù chỉ có tốc độ 500MHz và không có GPU .

 

 

NVIDIA Tegra 250 SoC sẽ nhanh hơn bởi vì nó chạy với tốc độ 1GHz , hỗ trợ OpenGL ES 2.0 và có khả năng giải mã Video có độ nét cao 1080p .

\"/\"