Thử nghiệm Snapdragon S4 Pro với Exynos 4412 và Tegra 3

Đã có những thử nghiệm Benchmark mới để so sánh Krait với những đối thủ cạnh tranh khác .

Chip mang ra chạy thử là Qualcomm Snapdragon S4 Pro 4-lõi dựa trên cấu trúc ARM Cortex-A15 có tốc độ phụ thuộc vào mức độ yêu cầu của công việc , cùng với NVIDIA Tegra 3 4+1-lõi dựa trên cấu trúc Cortex-A9 dùng trong Google Nexus 3 và Samsung Exynos 4412 4-lõi Cortex-A9 dùng trong Galaxy S III .

Trong thử nghiệm benchmark Quadrant cho thấy Krait nhanh hơn 119% so với Tegra 3 trong Nexus 7 và nhanh hơn 72% Exynos trong Galaxy S III .

Thử nghiệm Vellamo cho thấy Krait nhanh hơn 53% so với Tegra 3 và nhanh hơn 44% so với Exynos .

So sánh hiệu suất Java cho thấy Nexus 7 chậm hơn 45% , Galaxy S III chậm hơn 7% so với Krait .

Trong GLBenchmark , S4 Pro nhanh hơn 109% so với Tegra 3 và nhanh hơn 33% so với Exynos .

 

 

S4 Pro MDP (APQ8064)

Nexus 7 (Tegra 3)

Galaxy S III (Exynos 4412)

One X (Tegra 3)

Galaxy S III (AT&T, MSM8960)

One X (AT&T, MSM8960)

Quadrant

7,698

3,501

4,454

4,906

5,084

4,784

Vellamo

2,538

1,650

1,751

1,617

2,153

2,259

AnTuTu

13,826

8,995

11,960

11,030

6,713

6,956

SunSpider 0.9.1 (ms)

1,227

1,785

1,460

1,773

1,926

1,453

GLBenchmark Egypt Offscreen (fps)

132

63

99

63

54

56

CF-Bench

18,219

11,807

13,110

13,233

9,439

9,479

SunSpider: lower scores are better