Radeon HD 7970 tốt hơn Kepler trong OpenCL

Card màn hình 1-GPU hàng đầu của AMD là Radeon HD 7970 có hiệu suất làm việc tốt hơn trong những tính toán dấu phảy động có độ chính xác đơn và gấp đôi khi dùng OpenCL .

Điều này có thể khiến cho chúng ta một ấn tượng tốt vì đó là lần đầu tiên cấu trúc GCN của AMD được thử nghiệm mức độ tính toán GPU .

VR-Zone đã thử nghiệm những Card màn hình mới nhất của AMD và NVIDIA trong Sandra 2012 SP2 ( OpenCL ) cho thấy cấu trúc GCN có hiệu suất tính toán GPU tốt hơn so với Fermi và Kepler khi dùng OpenCL .

Hiệu suất tính toán dấu phảy động có độ chính xác đơn , HD 7970 mạnh hơn 42% so với Kepler và hơn 155% so với Fermi .

Hiệu suất tính toán dấu phảy động có độ chính xác gấp đôi , HD 7970 mạnh hơn 478% so với Kepler và hơn 293% so với Fermi .

Sự tối ưu hóa của CUDA đã được tích hợp để dùng trong những máy chủ yêu cầu có tính toán tốc độ cao đều dựa trên sức mạnh của GPU . tuy nhiên cho tới giờ vẫn chưa thấy FireStream của AMD dựa trên GPU Tahiti để cạnh tranh với NVIDIA Tesla .

 

\"\"

\"\"