Những kiểm nghiệm đầu tiên về Radeon HD 5870

Mặc dù chưa được chính thức phát hành nhưng Czechgamer đã có những kiểm nghiệm ban đầu , Radeon HD 5870 thấp hơn 25%
\"/\"
 
\"/\"
 
Mặc dù chưa được chính thức phát hành nhưng Czechgamer đã có những kiểm nghiệm ban đầu , Radeon HD 5870 thấp hơn 25% hoặc nhanh hơn 95% so với GeForce GTX 295 với những Game khác nhau . Đáng chú ý với độ phân giải 2560 x 1600 và AA/AF thì HD 5870 nhanh hơn nhiều so với GeForce GTX 295 .

 \"/\"

Đối với 3DMark Vantage thì HD 5870 và HD 4870X2 có mức gần tương tự nhau và HD 5850 lại nhanh hơn so với GTX 285 .

Kiểm nghiệm này dựa trên Driver Catalyst 8.66 Beta 2 chưa được chính thức phát hành nên hiệu suất làm việc thực của dòng Radeon HD 5800 chưa được khẳng định .

 \"/\"

\"/\"