Kiểm nghiệm ARM so sánh với Intel : Cortex-A9 chiến thắng Xeon E3

HP mới công bố thông tin kết quả thử nghiệm đầu tiên của cấu trúc bộ vi xử lí  ECX-1000 .

Calxeda ECX-1000 trang bị 4-lõi ARM Cortex-A9 đã kiểm tra để so sánh với Chip Intel Xeon E3 - 1240 Sandy Bridge 4-lõi @ 3.3GHz có TDP 80W .

Kết quả thử nghiệm cho thấy Calxeda ECX-1000 có tốc độ 1.1GHz , chậm hơn 20% so với Xeon nhưng có mức độ tiêu thụ điện  năng đáng kinh ngạc chỉ với 5.26W so với 120W của Intel , nhiều gấp hơn 19 lần trong khi tốc độ của E-1240 có tốc độ xung nhịp nhanh hơn 300% .

 

\"\"