Khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn những file đã xóa từ dịch vụ lưu trữ “đám mây”

Những dịch vụ lưu trữ đám mây cơ bản là như nhau , chúng đều tải những file của bạn và đồng bộ với những thiết bị được kết nối tới . Đôi khi xảy ra tai nạn những file bị xóa . Thật may nhưng file bị xóa bạn lại có thể dễ dàng khôi phục lại được .

 

Ngày nay có nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây nhưng có ba tên tuổi lớn đó là Dropbox , Google Drive và Microsoft OneDrive và chúng ta sẽ xem xét những dịch vụ này .

Dropbox

Dropbox giữ những file bị xóa khác với Google và Microsoft . Với Dropbox không có Trash hoặc Recycle Bin , những file bị xóa không bị chuyển đi khỏi vị trí của nó mà đơn giản chúng chỉ bị ẩn đi . Vì thế khi muốn khôi phục lại hoặc xóa vĩnh viễn bạn cần phải tới thư mục mà bạn đã xóa và hiện lại chúng .

Để làm việc đó bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng thùng rác nhỏ góc phải phía trên . Đó là nút “Show deleted files

 

\"\"

 

Bạn cũng có thể thay thế bằng cách bấm chuột phải và chọn “Show deleted files” từ menu .

 

\"\"

 

Những file đã xóa của bạn sẽ xuất hiện trong màu Xám và chọn có thể chọn hoặc nhiều file trong số đó , bấm chuột phải . Nếu muốn khôi phục lại chọn “Restore…” và muốn xóa vĩnh viễn chọn “Permanently delete ….” , hoặc xem và khôi phục lại “Previous version”

 

\"\"

 

Google Drive

Google Drive dùng phương pháp thông thường của những file đã xóa đó là chuyển nó vào thùng rác , Trash . Bạn có thể xóa bất kì file nào trong Drive và nó sẽ được chuyển vào Trash .

Để khôi phục file , bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng Trash trên thanh bên phải . Tất cả những file đã xóa đều ở trong đó .

 

\"\"

 

Bạn có thể chọn một hoặc nhiều file , bấm chuột phải chọn “Restore” nếu như muốn phục hồi lại , hoặc bấm “Delete forever” nếu muốn xóa vĩnh viễn .

 

\"\"

 

Có cách nhanh nhất để xóa vĩnh viễn tất cả những file đã xóa trong thùng rác là bấm vào đầu mũi tên cạnh “Trash” , chọn “Empty trash

 

\"\"

 

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive cũng tương tự như Google Drive , chuyển những file đã xóa tới “Recycle bin” , ở dưới cùng phần tương tác bên trái

 

\"\"

 

Nếu bạn muốn khôi phụ tất cả những file đã xóa , chọn “Restore all items” và nếu muốn xóa vĩnh viễn chọn “Empty recycle bin

 

\"\"

 

Nếu muốn khôi phục file nào đó , bạn đánh dấu tích bên cạnh , chọn Restore

 

\"\"